Jak zapojit rádiové dálkové ovládání Flex HANDY a kladkostroj KITO EDIII

Pro dálkové ovládání kladkostroje KITO EDIII je nejlepší volbou dvourychlostní rádiové ovládání ARC Flex HANDY, 48-400 VAC.

Jednorychlostní kladkostroje KITO EDIII se k přijímači rádiového ovládání Flex HANDY připojí jednoduše, přijímač nevyžaduje úpravu. Schéma zapojení pošleme na vyžádání společně s ovládáním.

Pro ovládání dvourychlostních kladkostrojů je nutné upravit přijímač, protože dvourychlostní kladkostroje EDIII mají jiné ovládací napětí relé první a druhé rychlosti. Relé druhé rychlosti je jedno, společné pro oba směry.

Úprava přijímače nového Flex HANDY je zdarma.
Následné úprava je zpoplatněna a ovládání nám musíte poslat.

Zapojení kabelu upraveného přijímače a jeho připojení ke kladkostroji jsou na obrázcích níže.

Zapojení kabelu rádiového ovládání Flex HANDY upraveného pro dvourychlostní kladkostroj KITO EDIII
Zapojení kabelu rádiového ovládání Flex HANDY upraveného pro dvourychlostní kladkostroj KITO EDIII
 • Čísla vodičů výstupního kabelu jsou uvedena v kroužcích na obrázku.
 • Napájení 230 VAC zapojte na svorky č. 1 a č. 3.
 • Relé FUNC (K10) nemá přiřazenou žádnou funkci a nikdy nesepne. Vodič č. 8 není třeba izolovat.
 • Na vodiči č. 4 je NC kontakt STOP relé. Pokud není využit jinak, je nutné vodič izolovat.
zapojení rádiového ovládání Flex HANDY upraveného pro dvourychlostní kladkostroj KITO EDIII se STOP tlačítkem
Zapojení rádiového ovládání Flex HANDY upraveného pro dvourychlostní kladkostroj KITO EDIII se STOP tlačítkem
zapojení rádiového ovládání Flex HANDY upraveného pro dvourychlostní kladkostroj KITO EDIII bez STOP tlačítka
Zapojení rádiového ovládání Flex HANDY upraveného pro dvourychlostní kladkostroj KITO EDIII bez STOP tlačítka

Rádiová ovládání Flex HANDY je možné nastavit tak, že nastartují stiskem libovolného tlačítka a nebudou vyžadovat povel START (a to ani k prvnímu startu po zapnutí).

 • Vodič č. 4 (NC kontakt STOP relé) je nutné zaizolovat.
 • Ochranný vodič GND se nezapojuje a je odstraněn.
 • Napájení přijímače 230 VAC se zapojí na vodiče č. 1 a 3 výstupního kabelu přijímače. Současně se tyto vodiče připojí na bílý (L11) a černý (L12) vodič odrušovacího vstupního filtru (NF) kladkostroje. Na polaritě kam připojit fázi a kam nulu nezáleží ani u kladkostroje ani u přijímače.
 • Vstup STOP relé je na vodiči č. 5, výstup NO kontaktů je na vodiči č. 6.
 • Vstup relé prvních rychlostí (č. 9) se musí spojit s NO kontaktem STOP relé (č. 6).
 • Výstupy relé prvních rychlostí jsou na vodičích č. 10 a 11.
 • Relé K10 nemá přiřazenou žádnou funkci a nikdy nespíná. Jeho vstup (vodič č. 7) je současně i vstupem pro ovládací napětí druhé rychlosti. Výstup relé zůstává na původním kabelu č. 12.
 • Z původního závěsného ovladače KITO EDIII se musí vyndat potenciometr pro nastavení pomalé rychlosti, vhodně ho umístit do kladkostroje a zapojit ho mezi vodiče č. 7 a č. 12.
 • Pokud nemáte původní originální závěsný ovladač musíte potenciometr koupit.
  Jeho hodnota je 200 kΩ / 0,1 W. Zapojí se jako proměnný odpor (jezdec a jeden konec dráhy).
 • Pokud nemáte původní originální závěsný ovladač je z desky vyveden nezapojený žlutý vodič. Vodič připojte na vodiče č. 6 a 9 kabelu přijímače HANDY.

S případnými dotazy se obraťte na servis TER ČESKÁ.