Výchozí nastavení kluzné spojky a testovací zátěž kladkostrojů KITO ER2

Kluzná spojka kladkostrojů ER2 je z výroby nastavena na 140% nosnosti (WLL). Hodnota výchozího nastavení je přibližná a závisí na teplotě.

Testovací zátěž kladkostrojů ER2 je 125% nosnosti (WLL).

Příklad: Kladkostroj ER2 se jmenovitou nosností 2,5 t má kluznou spojku z výroby nastavenou na 3,5 t a před distribucí je testován se zátěží 3,125 t.

Změnu nastavení kluzné spojky mohou provádět pouze vyškolené osoby s příslušným oprávněním.
Nejlepší je požadavek nestandardního nastavení uvést při objednávce kladkostroje.