Co je WLL (W.L.L.)?

WLL (Working Load Limit) nebo W.L.L. je nosnost kladkostroje = maximální nosnost kladkostroje. Přívlastek „maximální“ je zbytečný.

Nosnost kladkostroje je maximální dovolená hmotnost břemene (mezní pracovní zatížení), kterou je možno zatížit kladkostroj při provádění manipulací za podmínek stanovených výrobcem.

Starší pojmy jako Bezpečné pracovní zatížení (SWL) nebo Normální (nominální) pracovní zatížení (NWL) se již nepoužívají.

Nosnost zařízení je definována nosností jeho nejslabší části.

Pokud na most s nosností 1000 kg pověsíte kladkostroj s nosností 3200 kg je nosnost jeřábu 1000 kg.
Pokud kolem háku kladkostroje ohnete lano s nosností 1000 kg v přímém tahu, nosnost se sníží podle úhlu ohnutí lana.