Proč zvolit frekvenční měnič?

Frekvenční měnič umožňuje plynulé rozjezdy, brzdění a přesné nastavení obou rychlostí zdvihu podle požadavků uživatele.

U frekvenčních měničů pojezdů je možné nastavit i hodnotu zrychlení resp. zpomalení pojezdu – viz grafy.

Tím se minimalizuje riziko rozhoupání břemene při transportu a vznik následných škod.

Jeho použití účinně brání přetížení nebo vzniku mechanických rázů a významně prodlužuje jak životnost kladkostroje, tak i celého zařízení. S tím je spojena podstatná úspora nákladů na servis a opravy.

Software měniče obsahuje čítač provozních údajů a umožňuje plánovat pravidelné prohlídky s dostatečným předstihem a vyhnout se tak drahým opravám.

Další výhodou měniče je detekce chyb nebo nestandardních stavů. S předstihem upozorní na možné poruchy, které by jinak zůstaly skryté.