Index průměrné zatížitelnosti %ED

Hodnota indexu průměrné zatížitelnosti %ED je poměr doby činnosti kladkostroje nebo pojezdu a celkové doby.
Druhá hodnota indexu udává maximální možný počet startů motoru za jednu hodinu.

Kladkostroj (pojezd) pracuje podle diagramu na obrázku, kde je:
t1=t3=6 s, t2=t4=4 s, celý cyklus T = 20 s
zatížení kladkostroje je 63% WLL