Index krátkodobé zatížitelnosti (short time rating)

Index krátkodobé zatížitelnosti udává maximální možnou dobu, po kterou je kladkostroj schopen nepřetržitě pracovat pracovním cyklu:
1 m zdvih nahoru – 3 s stop – 1 m zdvih dolů – 3 s stop. Cyklus se nepřetržitě opakuje.

pro jednorychlostní kladkostroje ER2: 60 min (při 100% WLL)
pro dvourychlostní kladkostroje ER2: 30/10 min (při 100% WLL)