Rychlosti a nastavení frekvenčního měniče pojezdu

Jednorychlostní modely: rychlost pojezdu je pevně daná konstrukcí pojezdu a nelze měnit.
Dvourychlostní modely: nejvyšší (maximální) rychlost je standardně 24 m/min, nejnižší (minimální) rychlost je rovna 1/10 rychlosti maximální.

Skutečné hodnoty nízké a vysoké rychlostí jsou libovolně nastavitelné v celém rozsahu vmin až vmax s krokem 0,1 m/min.

U pojezdů MR2 je možné nastavit i dobu zrychlování a zpomalování na nastavenou rychlost, tj. hodnoty zrychlení a zpomalení pojezdu.

Čas zrychlování na nízkou a pak na vysokou rychlost je stejný (programuje se jen jedna hodnota), totéž platí i pro čas zpomalování.

VAROVÁNÍ: Nastavení dlouhé doby zpomalování ve spojení s velkou rychlostí pojezdu může způsobit značné prodloužení brzdné dráhy pojezdu a následkem toho poškození pojezdu, kladkostroje nebo břemene nárazem do překážky.

Čas zrychlování/zpomalování je možné nastavit od 1,2 s do 6 s s krokem 0,1 s.

Výchozí výrobní nastavení pojezdu nového kladkostroje je vždy:
vysoká rychlost = maximální rychlost pojezdu = 24 m/min
nízká rychlost = 1/6 rychlosti vysoké = 4 m/min
čas zrychlování = čas zpomalování = 4 s