Rychlosti a nastavení frekvenčního měniče zdvihu

Jednorychlostní modely: rychlost zdvihu je pevně daná konstrukcí kladkostroje a nelze měnit.
Dvourychlostní modely: nejvyšší (maximální) rychlost je pevně daná konstrukcí kladkostroje, nejnižší (minimální) rychlost je daná parametry frekvenčního měniče a je rovna 1/12 maximální rychlosti.

Skutečné hodnoty nízké a vysoké rychlostí jsou libovolně nastavitelné v celém rozsahu vmin – vmax.

Výchozí výrobní nastavení nového dvourychlostního kladkostroje je vždy:
vysoká rychlost = maximální rychlost kladkostroje
nízká rychlost = 1/6 rychlosti vysoké

U frekvenčních měničů zdvihu je hodnota zrychlení (zpomalení) pevně nastavena výrobcem a nelze jí měnit.